Tin tiêu điểm
01/04/2021 | 6:12 GMT+0000

 ❝ 𝐋𝐄̂̃ 𝐋𝐎̛́𝐍 ,𝐔̛𝐀 Đ𝐀̃𝐈 𝐋𝐎̛́𝐍 ❞  𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟒 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐌𝐮𝐚 𝟎𝟏 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟎𝟒 𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐚́𝐲 𝟏 𝐤𝐢𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐉𝐚𝐜𝐤 ( 𝐅𝟒, 𝐀𝟑,𝐀𝟒) 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟎𝟏 𝐤𝐞́𝐨 𝐛𝐚̂́𝐦 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟎𝟏 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐚̂𝐲 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟎𝟏 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢̣𝐭 𝐝𝐮́𝐦 𝐂𝐍 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢: 𝐭𝐮̛̀ 𝟎𝟏/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟑𝟎/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏“𝐃𝐮̀ 𝐚𝐢 đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐱𝐮𝐨̂𝐢,𝐌𝐮𝐚 𝟎𝟏

Tin tiêu điểm
15/01/2021 | 2:49 GMT+0000

Dưới đâu là cấu tạo chung của máy may 1 kim, trong đó máy may điện tử chỉ khác với máy may cơ là có thêm bản điều khiển và motor nằm trong máy. Bàn máy: Đây là phần đỡ đầu máy, cũng là nơi thao tác của người sử dụng máy. Bàn máy được làm

Tin tiêu điểm
11/01/2021 | 8:51 GMT+0000

Máy 1 kim là loại máy may được sử dụng phổ biến trong ngành may mặc. Vậy máy 1 kim là gì? Công năng và cấu tạo của máy một kim là gì? Cùng tìm hiểu sau đây nhé Máy 1 kim là tên gọi của một trong 3 loại máy chuyên sử dụng trong